• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sealing adapter EA940CE-145

Sealing adapter EA940CE-145

【Product Specifications】
・Rated Capacity …6A・125V
・Size …Dia 135×20(T)mm
・Extension Power Supply Terminal Addapted
・Possible To Easily Obtain An Outlet For Locations Such As Toilets With No Outlet Available For A Warm Water Toilet Seat.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940CE-145

Part Number
EA940CE-145
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-145 in the Sealing adapter EA940CE-145 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)