• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Oval vinyl cord EA940AK-19

Oval vinyl cord EA940AK-19

【Product Specifications】
・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores)
・Length…50m
・Color…Gray

Part Number
EA940AK-19
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AK-19 in the Oval vinyl cord EA940AK-19 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AK-19 ในชุด Oval vinyl cord EA940AK-19

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)