• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Parallel Vinyl Cord EA940AJ-14

Parallel Vinyl Cord EA940AJ-14

【Product Specifications】
・Stranded wire
・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores)
・Length…50m
・Color…Black

Part Number
EA940AJ-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AJ-14 in the Parallel Vinyl Cord EA940AJ-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AJ-14 ในชุด Parallel Vinyl Cord EA940AJ-14

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)