• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Fuse with Copper Claw EA758ZP-5A

Fuse with Copper Claw EA758ZP-5A

【Product Specifications】
・Rated voltage-250V
・Soluble lead alloy
・For overcurrent protection of low-voltage circuit
・Current…30A
・Mounting pitch…55mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA758ZP-5A

Part Number
EA758ZP-5A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA758ZP-5A in the Fuse with Copper Claw EA758ZP-5A series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)