• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

[Round type] Bare crimp terminal EA538MA-77

[Round type] Bare crimp terminal EA538MA-77

【Product Specifications】
・Type…14-10
・Stranded(mm2)…10.52 to 16.78
・Qty.…40 pcs

Part Number
EA538MA-77
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA538MA-77 in the [Round type] Bare crimp terminal EA538MA-77 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA538MA-77 ในชุด [Round type] Bare crimp terminal EA538MA-77

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)