• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wiring Cover Connector Base

Wiring Cover Connector Base
  • On Sale Till 31/10/2019

[Features]
- Curved connecting parts for floor guides.
- Easily meshed, so mounting is simple.
[Use]
- For protecting floor wiring.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Features

●A braid curved type connection parts for the floor.
●Easy to fit and to install.

Usage

●To protect the wiring on the floor.

Specification

●SPQ(piece):10

Materials

●ABS
Part Number
TRB50T-GY
TRB50T-IV
TRB50T-W
TRB50U-GY
TRB50U-IV
TRB50U-W
TRB60T-GY
TRB60T-IV
TRB60T-W
TRB60U-GY
TRB60U-IV
TRB60U-W
TRB70T-GY
TRB70T-IV
TRB70T-W
TRB70U-GY
TRB70U-IV
TRB70U-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Applicable cable JAN Code Trusco Code
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999332056488-9096
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999332063488-9100
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999332070488-9118
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999331967488-9126
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999331974488-9134
1 Day(s) 845011VVF 2.0 x 3C x 1 article4989999331981488-9142
1 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999332087488-9151
1 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999332094488-9169
8 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999332100488-9177
1 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999331998488-9185
1 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999332001488-9193
5 Day(s) 936013VVF1.6 x 2C x 2 article4989999332018488-9207
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332117488-9215
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332124488-9223
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332131488-9231
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332025488-9240
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332032488-9258
1 Day(s) 997015VVF2.6 x 3C x 2 article4989999332049488-9266

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)