• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital High-Amplitude Induction Heating Soldering Tip

Digital High-Amplitude Induction Heating Soldering Tip

[Features]
· Features excellent heating efficiency. Suitable for the demands of fine soldering applications.
· Uses induction heating so that the required level of heat can be supplied to the tip when soldering.

Part Number

Configured Part Number is shown.

FX100-81

Part Number
FX100-81
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Power Consumption(W) 28 to 85 Power supply/power supply cord AC100V Dimensions(mm) Width 127 x depth 167 x height 150
Heater IH (induction heating) Temperature Setting(°C) 400·450 JAN Code 4962615041181
Trusco Code 751-6916

Please check the type/dimensions/specifications of the part FX100-81 in the Digital High-Amplitude Induction Heating Soldering Tip series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)