• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

HDMI cable (19-core male - 19-core male) (DH-HD14ER20BK)

HDMI cable (19-core male - 19-core male)

Compatible with 3D image transmission and ARC (audio return channel)! This is a HIGH SPEED HDMI cable.


[Features]
• An Ethernet-compatible high speed HDMI cable.
• In addition to video and audio signals, this HDMI cable achieves 100 Mbps Ethernet transmission.
• A product fully compatible with next generation HIGH SPEED HDMI standards with Ethernet authentication.
• A single cable that not only transfers video and audio signals digitally at a high speed, but also performs bidirectional Ethernet signal transmission.
• Compatible with HEC (HDMI Ethernet channel) that achieve 100 Mbps Ethernet transmission.
• Compatible with ARC (audio return channels) that can transmit digital audio from televisions and other display devices to AV amps and other output devices.
• Compatible with 3D full HD (1080p×2 screens) and 4K2K (4096×2160 dot).
• Compatible with color depths from 24 bit (Full Color) to 30/36/48 bit (Deep Color) for richer color representation.

Part Number

Configured Part Number is shown.

DH-HD14ER20BK

Part Number
DH-HD14ER20BK
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(m)
6 Day(s) 2

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cable Connector type CN1 HDMI A male Connector type CN2 HDMI A male
Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-HD14ER20BK in the HDMI cable (19-core male - 19-core male) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)