• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sheathed Thermocouple, Thermocouple K Type, K-HVVF Series

Sheathed Thermocouple, Thermocouple K Type, K-HVVF Series

[Features]
· An un-shielded, flat, and sheathed thermocouple wire with heat-resistant vinyl insulation and jacket.
· A standard model that is moisture and waterproof, and heat resistant up to 80°C during continuous operation.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
K-HVVF-1PX1/0.32-10
K-HVVF-1PX1/0.32-11
K-HVVF-1PX1/0.32-12
K-HVVF-1PX1/0.32-13
K-HVVF-1PX1/0.32-14
K-HVVF-1PX1/0.32-15
K-HVVF-1PX1/0.32-16
K-HVVF-1PX1/0.32-17
K-HVVF-1PX1/0.32-18
K-HVVF-1PX1/0.32-19
K-HVVF-1PX1/0.32-20
K-HVVF-1PX1/0.32-21
K-HVVF-1PX1/0.32-22
K-HVVF-1PX1/0.32-23
K-HVVF-1PX1/0.32-24
K-HVVF-1PX1/0.32-25
K-HVVF-1PX1/0.32-26
K-HVVF-1PX1/0.32-27
K-HVVF-1PX1/0.32-28
K-HVVF-1PX1/0.32-29
K-HVVF-1PX1/0.32-30
K-HVVF-1PX1/0.32-31
K-HVVF-1PX1/0.32-32
K-HVVF-1PX1/0.32-33
K-HVVF-1PX1/0.32-34
K-HVVF-1PX1/0.32-35
K-HVVF-1PX1/0.32-36
K-HVVF-1PX1/0.32-37
K-HVVF-1PX1/0.32-38
K-HVVF-1PX1/0.32-39
K-HVVF-1PX1/0.32-40
K-HVVF-1PX1/0.32-41
K-HVVF-1PX1/0.32-42
K-HVVF-1PX1/0.32-43
K-HVVF-1PX1/0.32-44
K-HVVF-1PX1/0.32-45
K-HVVF-1PX1/0.32-46
K-HVVF-1PX1/0.32-47
K-HVVF-1PX1/0.32-48
K-HVVF-1PX1/0.32-49
K-HVVF-1PX1/0.32-50
K-HVVF-1PX1/0.32-51
K-HVVF-1PX1/0.32-52
K-HVVF-1PX1/0.32-53
K-HVVF-1PX1/0.32-54
K-HVVF-1PX1/0.32-55
K-HVVF-1PX1/0.32-56
K-HVVF-1PX1/0.32-57
K-HVVF-1PX1/0.32-58
K-HVVF-1PX1/0.32-59
K-HVVF-1PX1/0.32-60
K-HVVF-1PX1/0.32-61
K-HVVF-1PX1/0.32-62
K-HVVF-1PX1/0.32-63
K-HVVF-1PX1/0.32-64
K-HVVF-1PX1/0.32-65
K-HVVF-1PX1/0.32-66
K-HVVF-1PX1/0.32-67
K-HVVF-1PX1/0.32-68
K-HVVF-1PX1/0.32-69
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Conductor configuration (strands/mm)
6 Day(s) or more 100.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 110.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 120.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 130.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 140.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 150.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 160.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 170.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 180.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 190.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 200.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 210.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 220.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 230.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 240.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 250.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 260.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 270.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 280.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 290.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 300.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 310.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 320.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 330.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 340.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 350.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 360.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 370.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 380.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 390.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 400.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 410.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 420.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 430.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 440.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 450.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 460.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 470.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 480.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 490.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 500.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 510.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 520.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 530.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 540.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 550.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 560.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 570.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 580.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 590.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 600.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 610.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 620.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 630.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 640.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 650.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 660.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 670.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 680.081.9x2.91/0.32
6 Day(s) or more 690.081.9x2.91/0.32

Loading...

Basic Information

Number Of Cores(Core) 2 Logarithm 1 Shield NA
Properties Heat-Resistance Sheath (outer coating) color Blue Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material Heat resistant vinyl Insulation body materials Heat resistant vinyl Shape Flat Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)