• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Antistatic wristband (cordless type)

Antistatic wristband (cordless type)

Cordless electrostatic discharge band of rubber band containing conducting fiber

[Features]
· Cordless and lightweight wrist strap of without annoying gland cords.
· Band with 12 μm conductive fiber, discharges electricity charged in human body.
· Comes with 1 spare band.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TK-SE11

Part Number
TK-SE11
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures
Same day Adjustable length. One spare band included

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TK-SE11 in the Antistatic wristband (cordless type) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)