• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CPU holder for multi cart

CPU holder for multi cart

For multi-cart CPU holder

[Features]
· Can be installed to RAC-MULTCT1. It is a CPU holder.
· You can change the size based on the size of your PC.
· Belt attachments (2) for holding the main PC unit.
* Where this product is installed, no shelf board (RAC-MUNT1), plastic tray (RAC-MUTR1 can be mounted).

Part Number

Configured Part Number is shown.

RAC-MUCPU1

Part Number
RAC-MUCPU1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Size (W x D x H)
(mm)
Material
6 Day(s) or more Can adjust the size to better fit the size of your PC. Comes with two belts for holding your PC.78 to 120.5x320x130Holder: Steel (Baked Melamine Paint Finish)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Compatible Model RAC-MULTCT1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RAC-MUCPU1 in the CPU holder for multi cart series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)