• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Magnetic Sheet

Part Number

Configured Part Number is shown.

TK-MAG3

Part Number
TK-MAG3
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Size (W x D x H)
(mm)
5 Day(s) or more Includes printed 5-cm grid pattern for screw classification. Surface is writable with whiteboard pen (sheet surface)200x250x1.7

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TK-MAG3 in the Magnetic Sheet series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)