• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Loudhailer Speaker with Microphone

Loudhailer Speaker with Microphone

Loudspeaker speaker with microphone that can be easily used for meetings, conferences, events, and more

Part Number

Configured Part Number is shown.

MM-SPAMP

Part Number
MM-SPAMP
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Practical Maximum Output
(W)
Frequency properties
(Hz)
Speaker Format Impedance
(Ω)
Input terminal Power Supply Accessory Size (W x D x H)
(mm)
2 Day(s) or more Comes with two microphone input terminals which can be used simultaneously. Includes volume control for external sounds and microphones.20200 to 15kFull Range Bass Reflex Type Speaker System8Stereo Mini Plug (3.5 mm), φ6.3 mm Standard Jack (for Microphones) x2AC Power Supply, Battery Powered (Uses 6 AA Batteries)Microphone, Microphone Connection Cable (4.6 m), Storage Bag, AC Adapter, Instruction Manual297x122x142

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MM-SPAMP in the Loudhailer Speaker with Microphone series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)