• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Paper Storage

Part Number

Configured Part Number is shown.

TSK-971K

Part Number
TSK-971K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures
8 Day(s) or more Paper storage for TSP-601NK and TSP-601N. Load withstand ability: 3kg

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSK-971K in the Paper Storage series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)