• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen Holder

Part Number

Configured Part Number is shown.

PR-9H

Part Number
PR-9H
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize (W x D x H)
(mm)
Material Compatible Model
(Refer to manufacturer catalog for details.)
41 Day(s) or more 140x170x683Steel (epoxy resin powder coated)PR-9

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PR-9H in the Projector Screen Holder series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)