• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen (Wall-Mounted Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PRS-KB50
PRS-KB60
PRS-KB80
PRS-KB100
PRS-KBHD50
PRS-KBHD60
PRS-KBHD80
PRS-KBHD90
Part NumberVolume DiscountDays to ShipClassification Size (W x D x H)
(mm)
Specifications
2 Day(s) or more 50 type (aspect ratio 4:3)1114x28x917Material: Matte based, screen display size: 1016 x 762mm
2 Day(s) or more 60 type (aspect ratio 4:3)1317x28x1069Material: matte type, screen display size: 1219 × 914 mm
6 Day(s) or more 80 type (aspect ratio 4:3)1744x28x1384Material: matte type, screen display size: 1626 × 1219 mm
6 Day(s) or more 100 type (aspect ratio 4:3)2150x28x1689Material: matte-type, screen display size: 2032 × 1524 mm
6 Day(s) or more 50 type (aspect ratio 16:9)1216x28x790Material: matte type, screen display size: 1118 × 635 mm
6 Day(s) or more 60 type (aspect ratio 16:9)1419x28x892Material: matte type, screen display size: 1321 × 737 mm
6 Day(s) or more 80 type (aspect ratio 16:9)1876x28x1146Material: matte type, screen display size: 1778 × 991 mm
6 Day(s) or more 90 type (aspect ratio 16:9)2099x28x1289Material: matte type, screen display size: 1981 × 1114 mm

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)