• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen (Suspension Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PRS-TS60
PRS-TS80
PRS-TS90
Part NumberVolume DiscountDays to ShipClassification Features Size (W x D x H)
(mm)
Specifications
6 Day(s) or more 60 type (aspect ratio 1:1)Screen stowing: slow wind up type. When the screen is deployed, it can be stopped at any position.1330 × 70 × 111 (when stowed)Material: matte type, screen display size: 1140 × 1140 mm
41 Day(s) or more 80 type (aspect ratio 1:1)Screen stowing: slow wind up type. When the screen is deployed, it can be stopped at any position.1730 × 70 × 111 (when stowed)Material: matte type, screen display size: 1540 × 1540 mm
5 Day(s) or more 90 type (aspect ratio 1:1)Screen stowing: slow wind up type. When the screen is deployed, it can be stopped at any position.1930 × 70 × 111 (when stowed)Material: matte type, screen display size: 1740 × 1740 mm

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)