• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen (Floor-Mounted Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PRS-Y80K
PRS-Y85K
PRS-Y100K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipClassification Features Size (W x D x H)
(mm)
Specifications
6 Day(s) or more 80 type (aspect ratio 4:3)Screen height and position are adjustable1700 × 126 × 83 (when stowed)Material: Film based, screen display: 1560 x 1170 mm
6 Day(s) or more 85 type (aspect ratio 4:3)Screen height and position are adjustable1900 × 126 × 83 (when stowed)Material: film type, screen display: 1760 × 1320 mm
6 Day(s) or more 100 type (aspect ratio 4:3)Screen height and position are adjustable2100 × 126 × 83 (when stowed)Material: film type, screen display: 1960 × 1470 mm

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)