• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Projector Screen (Tripod Type)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PRS-S75
PRS-S85
PRS-S105
Part NumberVolume DiscountDays to ShipClassification Features Size (W x D x H)
(mm)
Specifications
5 Day(s) or more 75 type (aspect ratio 4:3)Screen inclination is adjustable to two settings.105 × 150 × 1740 (when stowed)Material: matte type, screen display size: 1540 × 1155 mm
6 Day(s) or more 85 type (aspect ratio 4:3)Screen inclination is adjustable to two settings.105 × 150 × 1940 (when stowed)Material: matte type, screen display size: 1740 × 1305 mm
7 Day(s) or more 105 type (aspect ratio 4:3)Screen inclination is adjustable to two settings.105 × 150 × 2330 mm (when stowed)Material: matte-type, screen display size: 2140 × 1607 mm

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)