• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Blue light cut liquid crystal protective anti-fingerprint glossy film

Blue light cut liquid crystal protective anti-fingerprint glossy film

3.7 - 5.0 inch blue light reducing, smart phone compatible LCD protection with fingerprint prevention, gloss film.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
PDA-F47KBCFP
PDA-F50KBCFP
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSupported equipment Features Size (W x D x H)
(mm)
7 Day(s) or more For 4.7-Inch modelsFingerprint-Resistant, Glossed Top Surface, Highly Permeable, Blocks Ultraviolet Rays, Supports Touch Controls / Pen Input, No Adhesive Tape Required61x0.2x107
7 Day(s) or more For 5.0-Inch modelsFingerprint-Resistant, Glossed Top Surface, Highly Permeable, Blocks Ultraviolet Rays, Supports Touch Controls / Pen Input, No Adhesive Tape Required64x0.2x112

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Film Film specifications Blue light cut Number Contained In A Packet 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)