• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Print Head Cleaner

Part Number

Configured Part Number is shown.

INK-CANCL20

Part Number
INK-CANCL20
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures
8 Day(s) or more Ideal for periodic maintenance of Cannon printers. Compatible Ink: Cannon INK-C3 Series, INK-C6 Series, INK-C7 Series, INK-C9 Series, INK-C97 Series, INK-C320 Series, INK-C321 Series, INK-C325 Series, INK-C326 Series

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part INK-CANCL20 in the Print Head Cleaner series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)