• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

USB Memory JetFlash 300/330 (TS16GJF300)

USB Memory JetFlash 300/330

Weight: 8.5g.

[Features]
· Design, cost performance and user-friendly USB memory is Transcend JetFlash standard series.
· Equipped with an adequate storage capacity and a light, simple appearance, supporting users with software that helps in data management, it is a convenient storage device.
· A ceramic-like case.
* Due to the model change, as LED turns on less, it will change to non-LED.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TS16GJF300

Part Number
TS16GJF300
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCapacity Main Body Color Size
(mm)
Representative Standard
2 Day(s) or more 16GBBlackW18.8xD8.6xH60CE

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type USB memory Type Cap Type Interface USB2.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS16GJF300 in the USB Memory JetFlash 300/330 series.

Products like this...

Part Number
TS2GJF300
TS4GJF300
TS4GJF330
TS8GJF330
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCapacity Main Body Color Size
(mm)
Representative Standard
Same day 2GBBlackW18.8xD8.6xH60CE
2 Day(s) or more 4GBBlackW18.8xD8.6xH60CE
2 Day(s) or more 4GBWhiteW18.8xD8.6xH60CE
Same day 8GBWhiteW18.8xD8.6xH60CE

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)