• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cable Duct (FS)

Cable Duct (FS)

An option for the FS series (W = 700 mm).

[Features]
• An option for the FS Series (W = 700 mm).
• Appropriate for wire processing by storing the excess length of the ATP cable, etc.
• Appropriate for mounting on mount rails and for wire processing on both sides of a rack.

Part Number

Configured Part Number is shown.

RD873-40K

Part Number
RD873-40K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
4 Day(s) or more 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Width(mm) 105 Height(mm) 55 Overall Length(mm) 399
Material Iron/ABS resin Color Black Number of cables stowed (approximate)(Book) 63

Please check the type/dimensions/specifications of the part RD873-40K in the Cable Duct (FS) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)