• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

MTF—ES Cable Shield Velcro

MTF—ES Cable Shield Velcro

[Features]
• A shield countermeasure for the entire wiring that is simple to apply.
• Adopting braided wire enables easy grounding.
• Easy to mount or add cables after wiring.
• The Velcro allows repeated use.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
MTF-20ES
MTF-25ES
MTF-30ES
MTF-40ES
MTF-50ES
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSInternal Diameter
(mm)
Shield Effect Operating Temperature Range
8 Day(s) or more 62090-15 to +60
8 Day(s) or more 62590-15 to +60
8 Day(s) or more 63090-15 to +60
8 Day(s) or more 64090-15 to +60
8 Day(s) or more 65090-15 to +60

Loading...

  1. 1

Basic Information

Fixing Method Velcro Tape Shield compatible Available Application/special functions EMC
Overall Length(m) 25 Tool used NA

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)