• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

L-Shaped Rail (for AH)

L-Shaped Rail (for AH)

Can be mounted by twist locking it into the front/rear mount angles.

[Features]
· For supporting the weight of heavy equipment.
· Can be mounted by twist locking it into the front/rear mount angles.
· Can be mounted 690 - 840 mm between the front/rear mount angles.

Part Number

Configured Part Number is shown.

RD65-60AHK

Part Number
RD65-60AHK
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSSet Content Compatible Model
6 Day(s) or more 62 piecesAll models of AH series

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Iron t2.3 Length(mm) 595 to 762 Mountable Mass(kg) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part RD65-60AHK in the L-Shaped Rail (for AH) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)