• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

CV 600V Cross-Linked Polyethylene Insulation Vinyl Sheath Power Cable

CV 600V Cross-Linked Polyethylene Insulation Vinyl Sheath Power Cable

General purpose power cable from Fujikura Dia Cable Ltd, allowing larger current capacity than VV.

[Features]
▪ JIS certified product (JIS mark indicated).
・General purpose power cable allowing larger current capacity than VV.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
600VCV-2SQ-2-10
600VCV-2SQ-2-11
600VCV-2SQ-2-12
600VCV-2SQ-2-13
600VCV-2SQ-2-14
600VCV-2SQ-2-15
600VCV-2SQ-2-16
600VCV-2SQ-2-17
600VCV-2SQ-2-18
600VCV-2SQ-2-19
600VCV-2SQ-2-20
600VCV-2SQ-2-21
600VCV-2SQ-2-22
600VCV-2SQ-2-23
600VCV-2SQ-2-24
600VCV-2SQ-2-25
600VCV-2SQ-2-26
600VCV-2SQ-2-27
600VCV-2SQ-2-28
600VCV-2SQ-2-29
600VCV-2SQ-2-30
600VCV-2SQ-2-31
600VCV-2SQ-2-32
600VCV-2SQ-2-33
600VCV-2SQ-2-34
600VCV-2SQ-2-35
600VCV-2SQ-2-36
600VCV-2SQ-2-37
600VCV-2SQ-2-38
600VCV-2SQ-2-39
600VCV-2SQ-2-40
600VCV-2SQ-2-41
600VCV-2SQ-2-42
600VCV-2SQ-2-43
600VCV-2SQ-2-44
600VCV-2SQ-2-45
600VCV-2SQ-2-46
600VCV-2SQ-2-47
600VCV-2SQ-2-48
600VCV-2SQ-2-49
600VCV-2SQ-2-50
600VCV-2SQ-2-51
600VCV-2SQ-2-52
600VCV-2SQ-2-53
600VCV-2SQ-2-54
600VCV-2SQ-2-55
600VCV-2SQ-2-56
600VCV-2SQ-2-57
600VCV-2SQ-2-58
600VCV-2SQ-2-59
600VCV-2SQ-2-60
600VCV-2SQ-2-61
600VCV-2SQ-2-62
600VCV-2SQ-2-63
600VCV-2SQ-2-64
600VCV-2SQ-2-65
600VCV-2SQ-2-66
600VCV-2SQ-2-67
600VCV-2SQ-2-68
600VCV-2SQ-2-69
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Conductor outer diameter
(mm)
Insulation body color Conductor configuration
(Units/mm)
Standard
2 Day(s) or more 10214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 11214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 12214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 13214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 14214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 15214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 16214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 17214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 18214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 19214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 20214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 21214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 22214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 23214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 24214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 25214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 26214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 27214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 28214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 29214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 30214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 31214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 32214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 33214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 34214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 35214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 36214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 37214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 38214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 39214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 40214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 41214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 42214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 43214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 44214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 45214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 46214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 47214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 48214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 49214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 50214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 51214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 52214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 53214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 54214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 55214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 56214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 57214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 58214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 59214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 60214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 61214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 62214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 63214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 64214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 65214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 66214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 67214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 68214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605
2 Day(s) or more 69214210.51.8Black, White7/0.6JIS C 3605

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage 600V Shield NA Sheath (outer coating) color Black
Grounding Wire NA Sheath (outer coating) material PVC (PVC· lead free) Insulation body materials Polyethylene-Based

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)