• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

VFF Series

VFF Series

For indoor wiring, three-phase wiring and air conditioner wiring

[Features]
・Low voltage general residential indoor wiring.
・Annealed copper wire conductors.
・60°C lead-free vinyl insulation.
・60°C lead-free vinyl sheathing.

PDF

Japanese Only

Part Number
VVF-1.6MM-2-1
VVF-1.6MM-2-2
VVF-1.6MM-2-3
VVF-1.6MM-2-4
VVF-1.6MM-2-5
VVF-1.6MM-2-6
VVF-1.6MM-2-7
VVF-1.6MM-2-8
VVF-1.6MM-2-9
VVF-1.6MM-2-10
VVF-1.6MM-2-11
VVF-1.6MM-2-12
VVF-1.6MM-2-13
VVF-1.6MM-2-14
VVF-1.6MM-2-15
VVF-1.6MM-2-16
VVF-1.6MM-2-17
VVF-1.6MM-2-18
VVF-1.6MM-2-19
VVF-1.6MM-2-20
VVF-1.6MM-2-21
VVF-1.6MM-2-22
VVF-1.6MM-2-23
VVF-1.6MM-2-24
VVF-1.6MM-2-25
VVF-1.6MM-2-26
VVF-1.6MM-2-27
VVF-1.6MM-2-28
VVF-1.6MM-2-29
VVF-1.6MM-2-30
VVF-1.6MM-2-31
VVF-1.6MM-2-32
VVF-1.6MM-2-33
VVF-1.6MM-2-34
VVF-1.6MM-2-35
VVF-1.6MM-2-36
VVF-1.6MM-2-37
VVF-1.6MM-2-38
VVF-1.6MM-2-39
VVF-1.6MM-2-40
VVF-1.6MM-2-41
VVF-1.6MM-2-42
VVF-1.6MM-2-43
VVF-1.6MM-2-44
VVF-1.6MM-2-45
VVF-1.6MM-2-46
VVF-1.6MM-2-47
VVF-1.6MM-2-48
VVF-1.6MM-2-49
VVF-1.6MM-2-50
VVF-1.6MM-2-51
VVF-1.6MM-2-52
VVF-1.6MM-2-53
VVF-1.6MM-2-54
VVF-1.6MM-2-55
VVF-1.6MM-2-56
VVF-1.6MM-2-57
VVF-1.6MM-2-58
VVF-1.6MM-2-59
VVF-1.6MM-2-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Insulation body color Allowable Current
(A)
Conductor outer diameter
(mm)
Insulation body outer diameter
(mm)
2 Day(s) or more 126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1026.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 1926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2026.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 2926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3026.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 3926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4026.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 4926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5026.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5126.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5226.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5326.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5426.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5526.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5626.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5726.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5826.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 5926.2x9.4Black, White181.63.2
2 Day(s) or more 6026.2x9.4Black, White181.63.2

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage 600V Representative Standard PSE Sheath (outer coating) material Non-lead vinyl
Insulation body materials Non-lead vinyl Rate temperature(°C) 60

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)