• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Manual Crimping Tool

Part Number

Configured Part Number is shown.

Features

●A ratchet unit.

Specification

●Total Length: 230mm
Part Number
57026-5000
57027-5000
57032-5000
57036-5000
57046-5000
57132-5000
57189-5000
57295-5000
JHTR1031C
JHTR1719C
JHTR2262
JHTR2262A
JHTR2262J
JHTR5904
JHTR5907
JHTR5974
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day
Same day
2 Day(s) or more
Same day
Same day
Quote
26 Day(s) or more
Same day
Same day
Same day
2 Day(s) or more
Same day
2 Day(s) or more
Same day
Same day
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)