• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Terminal Extractor Tool 1

Terminal Extractor Tool 1

[Features]
· A Molex extraction tool 1 made by Molex.

Part Number

Configured Part Number is shown.

57031-6000

Part Number
57031-6000
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 57031-6000 in the Terminal Extractor Tool 1 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)