• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

HDMI cable (compatible with Ethernet)

HDMI cable (compatible with Ethernet)

[Features]
Ethernet-compatible high-speed HDMI cable. Compatible with all the functions of the HDMI1.4 specification

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
HDM006E
HDM01E
HDM02E
HDM03E
HDM05E
HDM015E
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(m)
5 Day(s) 0.6
5 Day(s) 1
3 Day(s) 2
5 Day(s) 3
3 Day(s) 5
5 Day(s) 1.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cable Connector type CN1 HDMI A male Connector type CN2 HDMI A male
CN1 connector direction Straight CN2 connector direction Straight

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)