• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ML-5100-C3 Series

ML-5100-C3 Series
  • Volume Discount

[Features]
· An ML-5100-C3 series L shaped protective cover for ML-5100 series products

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
ML-5100-C3-1P
ML-5100-C3-2P
ML-5100-C3-3P
ML-5100-C3-4P
ML-5100-C3-5P
ML-5100-C3-6P
ML-5100-C3-7P
ML-5100-C3-8P
ML-5100-C3-9P
ML-5100-C3-10P
ML-5100-C3-11P
ML-5100-C3-12P
ML-5100-C3-13P
ML-5100-C3-14P
ML-5100-C3-15P
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNumber of Poles
(P)
Available 63 Day(s) or more 61
4 Day(s) or more 62
Available 63 Day(s) or more 63
63 Day(s) or more 64
Available 63 Day(s) or more 65
Available 63 Day(s) or more 66
Available 63 Day(s) or more 67
Available 63 Day(s) or more 68
Available 63 Day(s) or more 69
Available 63 Day(s) or more 610
Available 63 Day(s) or more 611
Available 63 Day(s) or more 612
Available 63 Day(s) or more 613
Available 63 Day(s) or more 614
Available 63 Day(s) or more 615

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type L shaped cover Conforming products ML-5100 Main insulation material Polycarbonate (UL94V-0)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)