• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ML-50-4L1

ML-50-4L1

ML-50-4L1 main body horizontal mounting brackets for the ML-50 and ML-51. series.

Part Number

Configured Part Number is shown.

ML-50-4L1

Part Number
ML-50-4L1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
64 Day(s) or more 6These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used on the BY, W, S2, or S3 types. Cannot be used at the same time as ML-50-4G1.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Main body horizontal mounting bracket Conforming products ML-50/ML-51

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-50-4L1 in the ML-50-4L1 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)