• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ML-50-4G1

Part Number

Configured Part Number is shown.

ML-50-4G1

Part Number
ML-50-4G1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
64 Day(s) or more 6Cannot be used on the ML-51, W type. Cannot be used at the same time as ML-50-4L1

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Terminal jig for relay solder Conforming products ML-50

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-50-4G1 in the ML-50-4G1 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)