• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ML-40-3I1

ML-40-3I1

[Features]
· An ML-40-3I1 cover mounting bracket for the ML-40 and ML-41.

Part Number

Configured Part Number is shown.

ML-40-3I1

Part Number
ML-40-3I1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
4 Day(s) or more 6Used with 2 pieces in one set. Order a 2 piece set for each unit.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cover mounting bracket Conforming products ML-40/ML-41

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-40-3I1 in the ML-40-3I1 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)