• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

D4CH simultaneous conversion AD12 bit

D4CH simultaneous conversion AD12 bit

D4CH simultaneous conversion AD12 bits type

[Features]
· CompactPCI analog input interface module with 12-bit 4-channel input.
· This module is bus insulated.
· Single range (bipolar ± 5 V). Because there is an AD converter each channel, simultaneous conversion is possible, and multiple different events can be captured without phase shift.
· Sampling with external trigger, analog trigger can be performed.
· Sampling by external clock is possible.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CPZ-3180A
CPZ-3180B
CPZ-3180C
PCI-3180
Part NumberVolume DiscountDays to ShipBus PCI bracket Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Unipolar input range Bipolar input range Specifications Input Format
33 Day(s) or more CompactPCI-160100-±5 V±5 V, ±10 VMulti ADC mode
33 Day(s) or more CompactPCI-160100-±10 V-Multi ADC mode
33 Day(s) or more CompactPCI-1601000–10 V--Multi ADC mode
33 Day(s) or more PCIStandard174.63106.680–10 V±5 V, ±10 V-Multi ADC mode

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Analog input and output Insulation method Bus Insulation Speed type Medium-low speed
Number of input channels D4 Differential input(Channel) 4 Input resolution(Bit) 12
Input access method I/O Input impedance 10 MΩ (±5%) Conversion time(µs) 16

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)