• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CAT6 Supported Modular Plug

CAT6 Supported Modular Plug

[Features]
• Product overview and a unique terminal construction that is aware of cross talk reduction (3 array dip section type)
• The circuit board can be temporarily secured using a simple resin lock.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TM23R-5A-88(50)

Part Number
TM23R-5A-88(50)
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
2 Day(s) or more 6CAT6 performance is not cleared for the jack unit. Correction on the circuit board needs to be made to ensure CAT6 performance.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Jack Category CAT6 Shield Present (STP)
Color Black Specifications High speed transmission support / Dip 3 column type / Resin lock method Aperture size 8-core
Number Of Cores 8 EMI Measure Available Cover Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part TM23R-5A-88(50) in the CAT6 Supported Modular Plug series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)