• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CAT6 Supported Modular Plug

CAT6 Supported Modular Plug

[Features]
A unique terminal array with the capabilities of CAT6. Compatible with ⌀0.5 mm single wire and AWG#24 strand wire.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TM23P-88P

Part Number
TM23P-88P
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
Same day 6φ0.5 mm single wire and AWG #24 strand wire support

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Plug Category CAT6 Shield Present (STP)
Conforming cable (line type) Strand wire/single wire Specifications High speed transmission support Aperture size 8-core
Number Of Cores 8 EMI Measure Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part TM23P-88P in the CAT6 Supported Modular Plug series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)