• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Modular Jack for High-Speed Transmission LAN (Right Angle Dip Type)

Modular Jack for High-Speed Transmission LAN (Right Angle Dip Type)

[Features]
This is a high-speed transmission modular jack connector with a unique terminal construction that suppresses the effects of crosstalk.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TM24RSG-5A-88

Part Number
TM24RSG-5A-88
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
4 Day(s) or more 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Jack Shield Present (STP) Specifications General items
Aperture size 8-core Number Of Cores 8 EMI Measure Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part TM24RSG-5A-88 in the Modular Jack for High-Speed Transmission LAN (Right Angle Dip Type) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)