• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Modular Plug for EMI Compatible Wire Cables

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TM11AP1-88P
TM11AP1-88P(03)
TM11AP-88P
TM11AP-88P(02)
TM11AP-88P(03)
TM11AP-88P(04)
TM11APA1-88P
TM11APA-88P(03)
TM11P-66P(50)
TM11P-66P(53)
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSSpecifications Aperture size Number Of Cores Cover Color Cover shape type
6 Day(s) or more 6Connecting jack support8-core8Light BeigeNarrow straight
4 Day(s) or more 6Connecting jack support8-core8BlackNarrow straight
Same day 6General items8-core8BeigeStraight
6 Day(s) or more 6General items8-core8Medium grayStraight
2 Day(s) or more 6General items8-core8BlackStraight
Quote 6General items8-core8Natural light grayStraight
Quote 6General items8-core8Light BeigeT curvature
4 Day(s) or more 6General items8-core8BlackL curvature
Same day 6General items6-core6BeigeStraight
4 Day(s) or more 6General items6-core6BlackStraight

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Plug Shield Present (STP) Conforming cable (line type) Strand wire
EMI Measure Available

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)