• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

LAN Modular Jack

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TM21R-5A-3232-LP(50)
TM21R-5B-3232D-LP(50)
TM21R-5B-4848D-LP(50)
TM21R-5C-88(50)
TM21R-5C-88-LP(50)
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSCategory Specifications Aperture size Number Of Cores
2 Day(s) or more 6CAT5 2 Staged Type / Connecting type / Built-In optical indicator 8 cores x 4 ports8+8+8+8
2 Day(s) or more 6CAT5Built-In Optical Indicator, Connecting Type, 2 Staged Type8 cores x 4 ports8+8+8+8
6 Day(s) or more 6CAT5Built-In Optical Indicator, Connecting Type, 2 Staged Type8 cores x 6 ports8+8+8+8+8+8
Same day 6CAT5e 1 staged type / Single port type / Without optical indicator 8-core8
Same day 6CAT5e 1 staged type / Single port type / Built-in optical indicator 8-core8

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Jack Shield Present (STP) EMI Measure Available

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)