• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Built-in Pulse Transformer Modular Jack

Built-in Pulse Transformer Modular Jack

[Features]
Modular jack connector for fast Ethernet-compatible pulse transformation.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TM11RD-5TANA-A-88
TM11RD-5TANA-A-88-LP
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSSpecifications
Same day 6 With key for preventing improper insertion / Without optical indicator / High speed transmission support
Same day 6 Built-in optical indicator / With key for preventing improper insertion / High speed transmission support

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Jack Category CAT5 Shield Present (STP)
Aperture size 8-core Number Of Cores 8 EMI Measure Available

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)