• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

25AA Series Crimping Tool

25AA Series Crimping Tool

Crimping/extracting tool for the 25AA series.

[Features]
• Crimping/extracting tool is for the 25AA series.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CT-4811-01

Part Number
CT-4811-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Series 25AA Specifications/Features Crimping Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-4811-01 in the 25AA Series Crimping Tool series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-4811-01 ในชุด 25AA Series Crimping Tool

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)