• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

HK/20276 XL LF

HK/20276 XL LF

Compatible with RS-485, RS-422, and RS-232; ideal for use in clean rooms

[Features]
- UL VW-1, cUL FT1 flame retardancy (categories: AVLV2, AVLV7).
- Uses flexible vinyl sheath that is oil, heat, and flame resistant.
- Does not easily produce dust.
- Cable compatible with RS485, RS422, RS232C.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-1
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-2
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-3
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-4
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-5
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-6
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-7
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-8
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-9
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-10
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-11
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-12
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-13
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-14
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-15
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-16
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-17
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-18
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-19
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-20
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-21
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-22
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-23
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-24
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-25
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-26
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-27
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-28
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-29
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-30
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-31
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-32
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-33
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-34
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-35
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-36
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-37
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-38
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-39
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-40
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-41
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-42
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-43
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-44
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-45
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-46
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-47
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-48
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-49
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-50
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-51
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-52
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-53
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-54
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-55
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-56
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-57
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-58
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-59
HK/20276 XL LF 1PX22AWG-60
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Logarithm Finished outer diameter
(mm)
Power supply/signal
4 Day(s) or more 610.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 620.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 630.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 640.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 650.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 660.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 670.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 680.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 690.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6100.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6110.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6120.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6130.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6140.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6150.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6160.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6170.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6180.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6190.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6200.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6210.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6220.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6230.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6240.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6250.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6260.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6270.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6280.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6290.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6300.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6310.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6320.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6330.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6340.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6350.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6360.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6370.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6380.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6390.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6400.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6410.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6420.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6430.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6440.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6450.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6460.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6470.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6480.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6490.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6500.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6510.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6520.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6530.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6540.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6550.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6560.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6570.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6580.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6590.32422-1P4.7For Signals
4 Day(s) or more 6600.32422-1P4.7For Signals

Loading...

Basic Information

Rated Voltage For Low Current Circuits Shield NA Properties Oil Resistance / Heat-Resistance
Representative Standard UL / CSA(c-UL) Sheath (outer coating) color Black Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material PVC Insulation body materials PVC Other Properties Flame Retardant

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)