• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

WS Series NF-H Type No Fuse Breaker (High Performance Product)

WS Series NF-H Type No Fuse Breaker (High Performance Product)

Standard models that can be used over a wide range (high performance product)

(i)Caution

  • This product belongs in RoHS Directive under Category 9 "Monitoring and control equipment" with exclusion from the usage restriction of phthalate esters until 21 July 2021.
Part Number
NF50-HCW 3P 3A
NF50-HCW 3P 5A
NF50-HCW 3P 8A
NF50-HCW 3P 10A
NF50-HRW 2P 15A
NF50-HRW 2P 20A
NF50-HRW 2P 30A
NF50-HRW 2P 40A
NF50-HRW 2P 50A
NF50-HRW 3P 15A
NF50-HRW 3P 20A
NF50-HRW 3P 30A
NF50-HRW 3P 50A
NF63-HW 2P 10A
NF63-HW 2P 15A
NF63-HW 2P 20A
NF63-HW 2P 30A
NF63-HW 2P 40A
NF63-HW 2P 50A
NF63-HW 3P 10A
NF63-HW 3P 15A
NF63-HW 3P 20A
NF63-HW 3P 30A
NF63-HW 3P 40A
NF63-HW 3P 50A
NF63-HW 4P 10A
NF63-HW 4P 15A
NF63-HW 4P 20A
NF63-HW 4P 30A
NF63-HW 4P 40A
NF63-HW 4P 50A
NF125-HW 2P 15A
NF125-HW 2P 20A
NF125-HW 2P 30A
NF125-HW 2P 40A
NF125-HW 2P 50A
NF125-HW 3P 15A
NF125-HW 3P 20A
NF125-HW 3P 30A
NF125-HW 3P 40A
NF125-HW 3P 50A
NF125-HW 4P 15A
NF125-HW 4P 20A
NF125-HW 4P 30A
NF125-HW 4P 40A
NF125-HW 4P 50A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAmpere frame Rated block capacity AC 200 V
(kA)
Rated block capacity AC 400 V
(kA)
Rated Braking Capacity at Rated Voltage of VDC 250
(kA)
Number of Poles Rated Current
(A)
Mounting Method Representative Standard Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Quote 650AF10070-33Fasten With ScrewsPSE15075104
Quote 650AF10070-35Fasten With ScrewsPSE15075104
Quote 650AF10070-38Fasten With ScrewsPSE15075104
Quote 650AF10070-310Fasten With ScrewsPSE15075104
Quote 650AF853040215Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040220Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040230Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040240Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040250Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040315Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040320Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040330Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF853040350Fasten With ScrewsPSE1309090
Quote 650AF25107.5210DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF25107.5215DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF25107.5220DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF25107.5230DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF25107.5240DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF25107.5250DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1305090
Quote 650AF2510-310DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-315DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-320DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-330DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-340DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-350DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC1307590
Quote 650AF2510-410DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 650AF2510-415DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 650AF2510-420DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 650AF2510-430DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 650AF2510-440DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 650AF2510-450DIN/Screw retentionPSE / CE / TUV / CCC13010090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040215Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040220Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040230Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040240Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040250Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040315Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040320Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040330Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040340Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040350Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC1309090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040415Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC13012090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040420Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC13012090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040430Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC13012090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040440Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC13012090
Quote 6[100AF to 199AF] 100AF1005040450Fasten With ScrewsPSE / CE / CCC13012090

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connection Method Surface type Format High Performance Products

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)