• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

VSF Series

Part Number
VSF 0.5SQ アオ-10
VSF 0.5SQ アオ-50
VSF 0.5SQ アオ-100
VSF 0.5SQ アオ-200
VSF 0.5SQ アカ-10
VSF 0.5SQ アカ-50
VSF 0.5SQ アカ-100
VSF 0.5SQ アカ-200
VSF 0.5SQ キ-10
VSF 0.5SQ キ-50
VSF 0.5SQ キ-100
VSF 0.5SQ キ-200
VSF 0.5SQ クロ-10
VSF 0.5SQ クロ-50
VSF 0.5SQ クロ-100
VSF 0.5SQ クロ-200
VSF 0.5SQ シロ-10
VSF 0.5SQ シロ-50
VSF 0.5SQ シロ-100
VSF 0.5SQ シロ-200
VSF 0.5SQ ソラ-200
VSF 0.5SQ ダイダイ-200
VSF 0.5SQ チャ-200
VSF 0.5SQ ハイ-200
VSF 0.5SQ ミドリ-200
VSF 0.5SQ ムラサキ-200
VSF 0.5SQ モモ-200
VSF 0.5SQ ワカバ-200
VSF 0.75SQ アオ-10
VSF 0.75SQ アオ-50
VSF 0.75SQ アオ-100
VSF 0.75SQ アオ-200
VSF 0.75SQ アカ-10
VSF 0.75SQ アカ-50
VSF 0.75SQ アカ-100
VSF 0.75SQ アカ-200
VSF 0.75SQ キ-10
VSF 0.75SQ キ-50
VSF 0.75SQ キ-100
VSF 0.75SQ キ-200
VSF 0.75SQ クロ-10
VSF 0.75SQ クロ-50
VSF 0.75SQ クロ-100
VSF 0.75SQ クロ-200
VSF 0.75SQ シロ-10
VSF 0.75SQ シロ-50
VSF 0.75SQ シロ-100
VSF 0.75SQ シロ-200
VSF 0.75SQ ダイダイ-200
VSF 0.75SQ チャ-200
VSF 0.75SQ ハイ-200
VSF 0.75SQ ミドリ-10
VSF 0.75SQ ミドリ-50
VSF 0.75SQ ミドリ-100
VSF 0.75SQ ミドリ-200
VSF 0.75SQ モモ-200
VSF 0.75SQ ワカバ-200
VSF 1.25SQ アオ-10
VSF 1.25SQ アオ-50
VSF 1.25SQ アオ-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color
2 Day(s) or more -100.512.5Blue
2 Day(s) or more -500.512.5Blue
2 Day(s) or more -1000.512.5Blue
2 Day(s) or more -2000.512.5Blue
2 Day(s) or more -100.512.5Red
2 Day(s) or more -500.512.5Red
2 Day(s) or more -1000.512.5Red
2 Day(s) or more -2000.512.5Red
2 Day(s) or more -100.512.5Yellow
2 Day(s) or more -500.512.5Yellow
2 Day(s) or more -1000.512.5Yellow
2 Day(s) or more -2000.512.5Yellow
2 Day(s) or more -100.512.5Black
2 Day(s) or more -500.512.5Black
2 Day(s) or more -1000.512.5Black
2 Day(s) or more -2000.512.5Black
2 Day(s) or more -100.512.5White
2 Day(s) or more -500.512.5White
2 Day(s) or more -1000.512.5White
2 Day(s) or more -2000.512.5White
Quote 102000.512.5[Other] Empty
8 Day(s) or more 102000.512.5Orange
8 Day(s) or more 102000.512.5Brown
8 Day(s) or more 102000.512.5Gray
8 Day(s) or more 102000.512.5Green
Quote 102000.512.5Purple
Quote 102000.512.5[Other] Pink
Quote 102000.512.5[Other] Nature green
2 Day(s) or more -100.7512.7Blue
2 Day(s) or more -500.7512.7Blue
2 Day(s) or more -1000.7512.7Blue
2 Day(s) or more -2000.7512.7Blue
2 Day(s) or more -100.7512.7Red
2 Day(s) or more -500.7512.7Red
2 Day(s) or more -1000.7512.7Red
2 Day(s) or more -2000.7512.7Red
2 Day(s) or more -100.7512.7Yellow
2 Day(s) or more -500.7512.7Yellow
2 Day(s) or more -1000.7512.7Yellow
2 Day(s) or more -2000.7512.7Yellow
2 Day(s) or more -100.7512.7Black
2 Day(s) or more -500.7512.7Black
2 Day(s) or more -1000.7512.7Black
2 Day(s) or more -2000.7512.7Black
2 Day(s) or more -100.7512.7White
2 Day(s) or more -500.7512.7White
2 Day(s) or more -1000.7512.7White
2 Day(s) or more -2000.7512.7White
8 Day(s) or more -2000.7512.7Orange
6 Day(s) or more 102000.7512.7Brown
8 Day(s) or more -2000.7512.7Gray
2 Day(s) or more -100.7512.7Green
2 Day(s) or more -500.7512.7Green
2 Day(s) or more -1000.7512.7Green
2 Day(s) or more -2000.7512.7Green
Quote 102000.7512.7[Other] Pink
Quote 102000.7512.7[Other] Nature green
2 Day(s) or more -101.2513.1Blue
2 Day(s) or more -501.2513.1Blue
2 Day(s) or more -1001.2513.1Blue

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage 300V Shield NA Representative Standard PSE
Grounding Wire NA Sheath (outer coating) material PVC Insulation body materials PVC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)