• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

GOT1000, Connection Cable, Sequencer <=> GOT, GOT <=> GOT

GOT1000, Connection Cable, Sequencer <=> GOT, GOT <=> GOT

This product is for connecting sequencers to GOT, and GOT to GOT
(Photo does not necessarily depict actual product.)

(i)Caution

  • This product belongs in RoHS Directive under Category 9 "Monitoring and control equipment" with exclusion from the usage restriction of phthalate esters until 21 July 2021.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FA-LTBGTR4CBL05
FA-LTBGTR4CBL10
FA-LTBGTR4CBL20
GT01-C10R4-8P
GT01-C30R2-6P
GT01-C30R2-9S
GT01-C30R2-25P
GT01-C30R4-8P
GT01-C30R4-25P
GT01-C100R4-8P
GT01-C100R4-25P
GT01-C200R4-8P
GT01-C200R4-25P
GT01-C300R4-8P
GT01-C300R4-25P
GT09-C30R2-9P
GT09-C30R2-25P
GT09-C30R4-6C
GT09-C100R4-6C
GT09-C200R4-6C
GT09-C300R4-6C
GT10-C10R4-8P
GT10-C10R4-8PC
GT10-C10R4-8PL
GT10-C30R2-6P
GT10-C30R4-8P
GT10-C30R4-8PC
GT10-C30R4-25P
GT10-C100R4-8P
GT10-C100R4-25P
GT10-C200R4-8P
GT10-C200R4-25P
GT10-C300R4-8P
GT10-C300R4-8PC
GT10-C300R4-25P
GT11H-C15R2-6P
GT11H-C15R4-8P
GT11H-C15R4-25P
GT11H-C30
GT11H-C30-32P
GT11H-C30-37P
GT11H-C30R2-6P
GT11H-C50-32P
GT11H-C60
GT11H-C60-37P
GT11H-C80-32P
GT11H-C100
GT11H-C100-37P
GT15-A1SC05NB
GT15-A1SC07B
GT15-A1SC07NB
GT15-A1SC12B
GT15-A1SC30B
GT15-A1SC30NB
GT15-A1SC50B
GT15-A1SC50NB
GT15-A370C12B
GT15-A370C12B-S1
GT15-A370C25B
GT15-A370C25B-S1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSType Compatible Model Handy GOT details Connection destination Cable Length
(m)
Connection destination other company name Connection destination Specifications Connector 1 Connector 2 Communication Method Note
34 Day(s) 6-GT16--0.5-----RS-485-
34 Day(s) 6-GT16--1-----RS-485-
34 Day(s) 6-GT16--2-----RS-485-
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--1---MINI-DIN 8 pin-RS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT10 / GT11 / GT15 / GT16 / Handy GOT--3---D-Sub 9-pin (male)MINI-DIN 6 pinRS-232Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6FXCPU communications adapterGT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---D-Sub 9-pin (socket)D-Sub 9-pinRS-232-
33 Day(s) 6FXCPU communications adapterGT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-232Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---MINI-DIN 8 pin-RS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□ / Handy GOT--3---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--10---MINI-DIN 8 pin-RS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□ / Handy GOT--10---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
34 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--20---MINI-DIN 8 pin-RS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
33 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--20---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
84 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--30---MINI-DIN 8 pin-RS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
33 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--30---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6Computer link unitGT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---D-Sub 9-pinD-Sub 9-pinRS-232Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
34 Day(s) 6Computer link unitGT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---D-Sub 25-pinD-Sub 9-pinRS-232Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--3---D-Sub 9-pin (plug)Discrete WireRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
34 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--10---D-Sub 9-pin (plug)Discrete WireRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
34 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--20---D-Sub 9-pin (plug)Discrete WireRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
34 Day(s) 6-GT11 / GT15 / GT16 / GT104□ / GT105□--30---D-Sub 9-pin (plug)Discrete WireRS-422Compatible models: Excluding GT115□-Q□BD□ (bus dedicated device)
Same day 6-GT1020 / GT1030--1---MINI-DIN 8 pinDiscrete WireRS-422-
Same day 6----1---MINI-DIN 8 pin---
33 Day(s) 6----1---MINI-DIN 8 pin---
Same day 6-GT1020 / GT1030--3---MINI-DIN 6 pinDiscrete WireRS-232-
Same day 6-GT1020 / GT1030--3---MINI-DIN 8 pinDiscrete WireRS-422-
Same day 6----3---MINI-DIN 8 pin---
Same day 6-GT1020 / GT1030--3---D-Sub 25-pin (plug)Discrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--10---MINI-DIN 8 pinDiscrete WireRS-422-
Same day 6-GT1020 / GT1030--10---D-Sub 25-pin (plug)Discrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--20---MINI-DIN 8 pinDiscrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--20---D-Sub 25-pin (plug)Discrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--30---MINI-DIN 8 pinDiscrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--30---MINI-DIN 8 pin-RS-422-
33 Day(s) 6-GT1020 / GT1030--30---D-Sub 25-pin (plug)Discrete WireRS-422-
33 Day(s) 6-Handy GOTGT11QCPU1.5-----RS-232-
33 Day(s) 6-Handy GOTGT11FXCPU1.5-----RS-422-
33 Day(s) 6-Handy GOTGT11A/QnACPU1.5-----RS-422-
33 Day(s) 6Power supply and operating switchHandy GOTGT11-3-D-SUB9P femaleD-SUB25P male----
33 Day(s) 6-Handy GOT--3Interface unit------
Same day 6Relay cable for FA equipment connectionHandy GOTGT11-3-------
Same day 6-Handy GOTGT11-3-------
33 Day(s) 6-Handy GOT--5Interface unit------
33 Day(s) 6Power supply and operating switchHandy GOTGT11-6-------
Same day 6Relay cable for FA equipment connectionHandy GOTGT11-6-------
33 Day(s) 6-Handy GOT--8Interface unit------
33 Day(s) 6Power supply and operating switchHandy GOTGT11-10-------
Same day 6Relay cable for FA equipment connectionHandy GOTGT11-10-------
34 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASCPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ A7GT-CNB0.45-----Bus connection-
33 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASCPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ GOT0.7-----Bus connection-
34 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASCPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ A7GT-CNB0.7-----Bus connection-
33 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ GOT12-----Bus connection-
34 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ GOT3-----Bus connection-
34 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ A7GT-CNB3-----Bus connection-
33 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ GOT5-----Bus connection-
34 Day(s) 6-GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-QnASPU/AnSCPU/Motion Controller CPU ⇔ A7GT-CNB5-----Bus connection-
34 Day(s) --GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-Motion controller CPU ⇔ A7GT-CNB1.2-----Bus connection-
34 Day(s) --GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-Motion controller CPU ⇔ GOT1.2-----Bus connection-
34 Day(s) --GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-Motion controller CPU ⇔ A7GT-CNB2.5-----Bus connection-
34 Day(s) --GT15 / GT16 / GT115□-Q□BDA-Motion controller CPU ⇔ GOT2.5-----Bus connection-

Loading...กำลังโหลด …

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)