• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Foot Switch

Foot Switch
  • On Sale Till 31/01/2019

Step-based remote controller. Best suited for long or continual work sessions. Just connect to a device to use it.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

HS-419

Part Number
HS-419
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Name Foot Switch Cord Length(m) 1.5 External Dimensions φ76 mm × H 23 mm (footswitch unit)

Please check the type/dimensions/specifications of the part HS-419 in the Foot Switch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-419 ในชุด Foot Switch

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)