• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

KVC36 UL Standard

KVC36 UL Standard

Under 100V UL/AWM standard signal cable

[Features]
· Flexibility.
· Oil resistance.
· UL/cUL standard cable.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-1
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-2
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-3
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-4
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-5
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-6
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-7
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-8
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-9
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-10
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-11
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-12
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-13
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-14
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-15
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-16
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-17
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-18
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-19
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-20
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-21
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-22
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-23
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-24
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-25
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-26
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-27
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-28
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-29
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-30
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-31
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-32
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-33
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-34
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-35
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-36
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-37
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-38
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-39
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-40
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-41
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-42
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-43
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-44
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-45
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-46
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-47
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-48
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-49
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-50
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-51
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-52
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-53
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-54
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-55
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-56
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-57
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-58
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-59
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Number Of Cores
(Core)
Logarithm Finished outer diameter
(mm)
Power supply/signal
2 Day(s) or more -10.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -20.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -30.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -40.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -50.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -60.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -70.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -80.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -90.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -100.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -110.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -120.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -130.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -140.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -150.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -160.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -170.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -180.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -190.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -200.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -210.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -220.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -230.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -240.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -250.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -260.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -270.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -280.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -290.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -300.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -310.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -320.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -330.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -340.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -350.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -360.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -370.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -380.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -390.22521P3.1For Signals
2 Day(s) or more -400.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -410.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -420.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -430.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -440.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -450.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -460.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -470.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -480.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -490.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -500.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -510.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -520.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -530.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -540.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -550.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -560.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -570.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -580.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -590.22521P3.1For Signals
4 Day(s) or more -600.22521P3.1For Signals

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage For Low Current Circuits Shield NA Properties Oil Resistance
Representative Standard UL / CSA(c-UL) Sheath (outer coating) color Black Sheath (outer coating) material PVC
Insulation body materials PVC Other Properties Flexibility

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)