• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

PBS-K / Mounting Bracket

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PBS-K

Part Number
PBS-K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSet Content Note
3 Day(s) or more Mounting bracket 4 pcs., screw 4 pcs., nut 4 pcs.This is a set product

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Abstract PBS mounting bracket Number with packs 50 Sets

Please check the type/dimensions/specifications of the part PBS-K in the PBS-K / Mounting Bracket series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBS-K ในชุด PBS-K / Mounting Bracket

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)