• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

H85S / Stainless Steel Waterproof Flat Handle

H85S / Stainless Steel Waterproof Flat Handle
  • Volume Discount

H-85S series is a cabinet handle.

[Features]
· The above product utilizes key No. N200.
· Can also be locked using a No. R200 reversible key.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
H-85S
H-87S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSDimension height
(mm)
Special notes
Available 4 Day(s) or more 6110Stainless steel waterproof flat handle (small)
Available 5 Day(s) or more 6150Stainless steel waterproof flat handle (large)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Stainless Steel (SUS304) Abstract Reversible key No. R200 lockable

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)